Karácsonyi nyereményjáték

Karácsonyi nyereményjáték

MIT KÉRSZ AZ ANGYALKÁTÓL? VÁLASSZ ÉS NYERJ!

A Facebook oldalunkon található Nyereményjáték poszt alatt hozzászólásban küldd el nekünk válaszodat, hogy a 3 nyereménytárgy közül te melyiket látnád szívesen a fa alatt!
A lehetséges nyeremények:
1. Elektromos hajkefe
2. Ionos Hajszárító
3. 2in1 Hajgöndörítő és Hajvasaló
A nyereményjátékban akkor veszel részt, ha kommentben elküldöd a te választásodat 2017.12.04 - 2017.12.17. között. Sorsolás 2017. december 18-án, melynek nyertesén a Facebookon keresztül értesítünk. Egy szerencsés nyertesnek viszi el az angyalka a kiválasztott nyereménytárgyat!
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A jelen Szabályzat See You Kft. (továbbiakban a Szervező) 2017. december 04 - 2017. december 17. között, a Szervező Facebook oldalán (http://www.facebook.com/legyelszep.hu) bejegyzésben közzétett karácsonyi nyereményjátékra vonatozik (továbbiakban Játék).
A Szervező adatai:
  • Cégnév: See You Kft. 
  • Székhely: 6400 Kiskunhalas, Bethlen G tér 6. I. em. 5.
  • Adószám: 24889166-2-03
  • Cégjegyzék szám: Cg. 03 09 127465
  • E-mail: info@seeyou.hu / info@legyelszep.hu
  • Facebook oldal: http://www.facebook.com/legyelszep.hu
1. Játékban való részvétel
1.1. A Játék részvételi feltétele, hogy a Szervező által közzétett karácsonyi nyereményjátékról szóló poszt alá a feltett kérdésre hozzászólásban válaszolni kell. A válaszadó kommentelő (továbbiakban Résztvevő) a megadott időtartamban hozzászólásának elküldésével vesz részt a Játékban, ezzel magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot. A Szabályzathoz tartozó linket a Játék poszt tartalmazza.
1.2. A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személyek kötelesek igazolni törvényes képviselőjük (pl.: szülő, gyám) által aláírt nyilatkozat példányát, amely nyertesség esetén nyereményük átvételének, átadásának kötelező előfeltétele. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: See You Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
1.3. A Játék lezárását követően küldött hozzászólás nem vesz részt a Játékban. Résztvevő bármikor törölheti hozzászólását, azonban a komment törlését Szervező úgy tekinti, hogy a Résztvevő a Játékban való részvételi szándékát visszavonja.
1.4. Játék időtartama: 2017. december 4 - 2017. december 17. 23:59.
2. Sorsolás
2.1. A Játék nyereménytárgyait a közzétett poszt tartalmazza. Résztvevő amennyiben nyer, azt az egy darab tárgyat kapja meg a 3 lehetséges nyereménytárgy közül, amelyiket hozzászólásában megjelölt. Amennyiben több tárgyat is megjelölt, úgy a nyertes a kapcsolatfelvételkor köteles 1 darabot kiválasztani.
2.2. A Szervező a Résztvevők között véletlenszerűen sorsol. A sorsolásra 2017. december 18-án kerül sor. A Szervező 1 db nyertest sorsol, továbbá egy pótnyertest, amennyiben a nyertes nem küldi el a megjelölt határidőn belül a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat vagy nem jogosult a nyeremény átvételére.
2.3. A Játék nyertesét Szervező Facebook oldalán teszi közzé, közölve a nyertes Facebook profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező privát üzenetben is értesíti a nyertes Résztvevőt. A nyertesnek a felhívást követő 7 napon belül válaszolnia kell a Szervezőnek, ellenkező esetben a nyereményre nem jogosult.
3. Nyeremény
A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 14 napon belül postázza a nyertes által megadott címre. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes vagy annak törvényes képviselője jogosult.
4. Adatkezelés
A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja Résztvevő önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétel (jelen esetben a Facebook poszt alatti kommentelés) és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
Résztvevő a Játékban való részvétellel önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. Szervező a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. A kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, mobiltelefonszám, cím. A sorsolás lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Szabályzat szerint kisorsolt nyeremény nyertesnek történő átadásának napja. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.
5. Egyéb
5.1. A Szervező nem vállal felelősséget
- a név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. Résztvevő az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli.
- a Játék ideje alatt a Játékot érintő a Facebook oldalon előforduló hibák, frissítések, karbantartásokkal kapcsolatos leállások vagy egyéb következmények miatt.
5.2. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.
5.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa.
Kiskunhalas, 2017. december 4.